image1 image2 image3 image4

CEL I TEMATYKA KONFERENCJI

Od wielu lat w ramach prac Międzynarodowej Federacji Geodetów (FIG) w komisji 7 - Kataster i Gospodarka Nieruchomościami prowadzone są dyskusje m.in. na temat reform i kierunków rozwoju systemów katastralnych, procedur gospodarowania nieruchomościami oraz nowego ujęcia scaleń gruntów.                     

Zakład Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej wpisując się w powyższą tematykę organizuje drugą z cyklu krajowych konferencji naukowych, które stanowią forum dla prezentowania wyników najnowszych badań prowadzonych w Polsce, jak i na świecie właśnie w zakresie szeroko pojętego katastru i gospodarki nieruchomościami.

Konferencja dotyczyć będzie tematyki o charakterze teoretycznym (prace koncepcyjne), jak i praktycznym (prace pilotażowe i wdrożeniowe), związanej m.in. z:

  • aktualnym rozwojem systemów katastralnych w Polsce i na świecie (kataster 3D, LADM, integracja informacji o nieruchomościach, reformy organizacyjne systemów administrowania gruntami, zmiany w zakresie procedur katastralnych, nowe metody pozyskiwania danych katastralnych),
  • doskonaleniem procedur gospodarowania nieruchomościami, w tym m.in. w zakresie podziałów nieruchomości, scaleń i podziałów nieruchomości, rozgraniczeń nieruchomości, wywłaszczeń, wyceny nieruchomości,
  • trendami w procedurach realizacji scaleń i wymian gruntów uwzględniającymi rozwój wielofunkcyjny obszarów wiejskich i aspekty środowiskowo-krajobrazowe.