image1 image2 image3 image4

KOMITET NAUKOWY

dr hab. inż. Katarzyna SOBOLEWSKA–MIKULSKA, prof. PW
Przewodnicząca – Politechnika Warszawska
prof. dr hab. Alina MACIEJEWSKA
Dziekan Wydziału Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska
prof. dr hab. inż. Ryszard CYMERMAN
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
prof. dr hab. inż. Urszula LITWIN
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
prof. dr hab. inż. Karol NOGA
Wyższa Szkoła Inżynieryjno - Ekonomiczna w Rzeszowie
prof. dr hab. inż. Sabina ŹRÓBEK
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
prof. dr hab. inż. Ryszard ŹRÓBEK
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
dr hab. inż. Elżbieta BIELECKA, prof. WAT
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
dr hab. inż. Piotr PARZYCH, prof. AGH
Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie
dr hab. inż. Paweł HANUS
Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie
dr hab. inż. Marcin KARABIN
Politechnika Warszawska
dr hab. inż. Jacek PIJANOWSKI
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie