image1 image2 image3 image4

PUBLIKACJE

Prace z konferencji mogą być opublikowane w następujących czasopismach:
- Geomatics and Environmental Engineering - 11 pkt.
- Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich [publikacje w jęz. ang.] - 10 pkt.
- Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum - 9 pkt.
- Geomatics, Landmanagement and Landscape - 6 pkt.


[podana liczba punktów na rok 2016 na podstawie ujednoliconego wykazu czasopism naukowych
opublikowanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego komunikatem z dnia 26 stycznia 2017 r.]

Wymogi dotyczące przygotowania artykułów do publikacji w czasopismach zamieszczone są na stronach internetowych poszczególnych Wydawnictw.