image1 image2 image3 image4

PUBLIKACJE

PUBLIKACJA


Prace z konferencji mogą być opublikowane w następujących czasopismach:
- Geomatics and Environmental Engineering - 11 pkt.
- Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich - 10 pkt.
- Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum - 9 pkt.
- Acta Scientiarum Polonorum Geodesia et Descriptio Terrarum - 8 pkt.
- Geomatics, Landmanagement and Landscape - 6 pkt.

[podana liczba punktów na podstawie wykazu czasopism punktowanych ogłoszonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w komunikacie z dnia 23 grudnia 2015r.]