image1 image2 image3 image4

Dr inż. Robert Łuczyński

geodeta uprawniony,
dr inż., adiunkt na Wydziale Geodezji i Kartografii PWrobert-luczynski


Dyscyplina, specjalność naukowa:
Geodezja i Kartografia, Kataster i Gospodarka Nieruchomościami

Przebieg kariery naukowej:
2004 r. - ukończenie studiów magisterskich na Wydziale GiK PW.
2010 r. - ukończenie studiów doktoranckich i obrona doktoratu na Wydziale GiK PW.

Przebieg kariery zawodowej:
2002-2005 r. - geodeta w Biurze Usług Geodezyjnych „Miedza”.
2005-2007 r. - geodeta, kierownik zespołu w Agencji Geodezyjno – Prawnej „Grunt”.
Od 2010 r. - asystent na Wydziale GiK PW.
Od 2011 r. - kierownik prac geodezyjnych w PPHU „Omega”.
Od 2011 r. - adiunkt na Wydziale GiK PW.
Od 2014 r. – biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Warszawie z zakresu geodezji i kartografii

Wykaz publikacji naukowych oraz referatów konferencyjnych
- aktualne wykazy oraz materiały na stronie
 www.robertluczynski.com/publikacje.html

Działalność dydaktyczna – tematyka wykładów, ćwiczeń projektowych i seminariów:
- zasób geodezyjny i kartograficzny, kataster nieruchomości, gospodarka nieruchomościami, opracowania geodezyjne do celów prawnych, rozgraniczenia nieruchomości, wznowienia znaków granicznych i wyznaczanie punktów granicznych, podziały nieruchomości, urządzanie terenów rolnych i leśnych,
- aktualnie prowadzone przedmioty – wykaz i materiały - na stronie
www.robertluczynski.com/dydaktyka.html

Granty i stypendia:
2008 - grant dziekański nt. „Rozwiązania dotyczące ustalania granic działek w wybranych krajach Unii Europejskiej na tle wymagań współczesnego katastru nieruchomości”.
2008-2009 - stypendium Marszałka Województwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – strategicznych obszarów województwa.
2009-2010 - projekt badawczy promotorski nt. „Analiza niespójności przestrzeni technologiczno - prawnej
w aspekcie ustalania przebiegu granic działek ujawnianych w katastrze nieruchomości”.

Działalność organizacyjna poza uczelnią:
Od 2005 r. - członek zwyczajny Stowarzyszenia Geodetów Polskich.
Od 2010 r. - redaktor „Przeglądu Geodezyjnego”.
Od 2012 r. - redaktor strony internetowej Stowarzyszenia Geodetów Polskich: www.sgp.geodezja.org.pl
Od 2013 r. - członek zarządu koła Stowarzyszenia Geodetów Polskich przy Politechnice Warszawskiej
Od 2013 r. – członek Prezydium Zarządu Oddziału Warszawa Stowarzyszenia Geodetów Polskich

Hobby, zainteresowania pozanaukowe:
sport, wędkarstwo, Ochotnicza Straż Pożarna.

 Źródło: Robert Łuczyński