image1 image2 image3 image4

Dr inż. Robert Łuczyński

Robert Łuczyński robert-luczynski

- dr inż. - adiunkt, geodeta uprawniony

Dyscyplina, specjalność naukowa:

Geodezja i Kartografia, Kataster i Gospodarka Nieruchomościami

 

Przebieg kariery naukowej:

2004 r. - ukończenie studiów magisterskich na Wydziale GiK PW.

2010 r. - ukończenie studiów doktoranckich i obrona doktoratu na Wydziale GiK PW.

 

Przebieg kariery zawodowej:

2002-2005 - geodeta w Biurze Usług Geodezyjnych „Miedza”.
2005-2007 - geodeta, kierownik zespołu w Agencji Geodezyjno – Prawnej „Grunt”.

Od 2010 - asystent na Wydziale GiK PW.

Od 2011 - kierownik prac geodezyjnych w PPHU „Omega”.

Od 2011 - adiunkt na Wydziale GiK PW.

 

Wykaz publikacji naukowych oraz referatów konferencyjnych

- aktualne wykazy oraz materiały na stronie

www.robertluczynski.com/publikacje.html

 

Działalność dydaktyczna – tematyka wykładów, ćwiczeń projektowych i seminariów:

- zasób geodezyjny i kartograficzny, kataster nieruchomości, gospodarka nieruchomościami, rozgraniczenia nieruchomości, wznowienia znaków granicznych i wyznaczanie punktów granicznych, podziały nieruchomości, urządzanie terenów rolnych i leśnych,

- aktualnie prowadzone przedmioty – wykaz i materiały - na stronie www.robertluczynski.com/dydaktyka.html

 

Granty i stypendia:

2008 - grant dziekański nt. „Rozwiązania dotyczące ustalania granic działek w wybranych krajach Unii Europejskiej na tle wymagań współczesnego katastru nieruchomości”.

2008-2009 - stypendium Marszałka Województwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – strategicznych obszarów województwa.

2009-2010 - projekt badawczy promotorski nt. „Analiza niespójności przestrzeni technologiczno - prawnej w aspekcie ustalania przebiegu granic działek ujawnianych w katastrze nieruchomości”.

 

Działalność organizacyjna poza uczelnią:

Od 2005 r. - członek zwyczajny Stowarzyszenia Geodetów Polskich.

Od 2010 r. - redaktor „Przeglądu Geodezyjnego”.

Od 2012 r. - redaktor strony internetowej Stowarzyszenia Geodetów Polskich: www.sgp.geodezja.org.pl

Od 2013 r. - członek zarządu koła Stowarzyszenia Geodetów Polskich przy Politechnice Warszawskiej.

 

Hobby, zainteresowania pozanaukowe:

Ochotnicza Straż Pożarna, wędkarstwo.

 

Źródło: Robert Łuczyński