image1 image2 image3 image4

WAŻNE TERMINY

Przesłanie kart uczestnictwa oraz streszczeń referatów – do 15 września 2018 r.
Potwierdzenie przyjęcia tematu referatu – do 20 wrzesnia 2018 r.
Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji (bez referatu) – do 20 września 2018 r.
Wniesienie opłaty konferencyjnej – do 20 września 2018 r.